Ruoka-apu yhdistysten liitto ry
RAYL ry on perustettu vuonna 2015 ajamaan ja valvomaan ruoka-apua jakavien yhdistysten etuja sekä kehittämään humanitaarista työtä valtakunnallisesti.

Aloimme tiedottaa ruoka-apua jakavia yhdistyksiä RAYLin toiminnasta vuoden 2016 alussa ja huomasimme nopeasti, että ruokaa jakavien yhdistysten verkostoitumistarpeet ovat suuria – lähes kaikki tavoittamamme yhdistykset hakevat jäsenyyttä. Suomessa tehtävää humanitaarista työtä ei ole aiemmin toteutettu ja edistetty verkostoitumalla valtakunnalliseen yhteistyöhön ja alueellisen tason yhteistyökin on ollut harvinaista. Jokainen toimija kuitenkin kohtaa samankaltaisia haasteita työssään. Yhdessä on helpompi ratkoa ongelmia, kehittää toimintaa ja vaikuttaa. Myös kuntien on helpompi tehdä päätöksiä ja kantaa kortensa kekoon, mikäli heidän alueellaan vaikuttavat järjestöt toimivat yhteistyössä valtakunnallisen kattojärjestön kanssa.

Monet ruoka-apua jakavat yhdistykset toimivat vapaaehtoispohjalta, jopa vapaaehtoisten omalla kustannuksella. Vuonna 2016 haimme sosiaali- ja terveysministeriöltä varoja yhteistyössä Samaria ry:n kanssa. RAYLin jäsenyhdistykset saivat tässä haussa 765 000 € käytettäväksi hankkeisiinsa. Suuri osa näistä varoista käytettiin kylmäkuljetusautoihin, joita ruoka-apua jakavat yhdistykset kipeästi tarvitsivat. Tarkoituksemme on hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä varoja jäsenjärjestöillemme myös tänä vuonna.

Koska ajan tasalla olevaa rekisteriä ruoka-apua jakavista yhdistyksistä ei ole olemassa, toivomme myös teidän jakavan meistä tietoa tuntemillenne yhdistyksille, jotta mahdollisimman monet yhdistykset voisivat kuulla RAYL ry:stä.
                                   (c)2017, Kaikki oikeudet pidätetään